O NAS

stow_rdn-logo-kStowarzyszenie  RDN – organizacja społeczna wpisana do rejestru stowarzyszeń dnia 14.01.2016 r.

Stowarzyszenie ma na celu:

  • budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
  • wspieranie aktywności społecznej i kulturalnej,
  • działalność na rzecz rozwoju demokracji i samorządności,
  • podtrzymywanie tradycji narodowych i regionalnych,
  • działalność na rzecz promocji małych ojczyzn i kultury regionalnej,
  • propagowanie idei wolontariatu,
  • upowszechnianie krajoznawstwa, turystyki i kultury fizycznej,
  • pomoc społeczna, ofiarom katastrofy i klęsk żywiołowych,
  • organizacja wolnego czasu,

Prezes Zarządu – Paweł Jucha
Wiceprezes Zarządu – Ewa Lasota
Członek Zarządu – Monika Faron-Miśtak
Członek Zarządu – Bartosz Chmielnik

STATUT STOWARZYSZENIA